Vækstkaution

Vækstkaution er et af de finansieringsområder, hvor der har været pæn vækst i den seneste periode.

Vækstkaution gives af Vækstfonden og virksomheder med under 100 ansatte kan komme i betragtning til Vækstkaution.

Vækstkaution kan tildeles som led i finansiering af en virksomheds forretningsudvikling. Dette kan bl.a. omfatte ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter og iværksætteri.

Vækstkautionen gives som en kaution, der dækker 75 % af det lån din virksomhed modtager. Disse kan være på op til 10 mio. pr. virksomhed i enten bank- eller realkreditfinansiering.

Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med finansieringsopgaver, ikke mindst i tilfælde hvor en af mulighederne kunne være en Vækstkaution. Det første step bør være at tage en snak med os om virksomhedens behov, her kan vi være behjælpelige med en vurdering af om en Vækstkaution vil være relevant og sandsynlig at opnå, for på den måde at vurdere om det er en proces der skal igangsættes eller der alternativt skal ses på andre finansieringsløsninger.

Ring til os og book et møde vedr. din virksomheds finansiering. Ring til Klaus Bach Jensen på tlf. 55 78 76 01 eller skriv en email på klaus@multi-revision.dk.